Αποζημίωση
EL EN
[email protected] +302109818688

Όροι & Προϋποθέσεις

Η AirLawyer παρέχει νομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους 'Όρους και Προϋποθέσεις',
ως μέρος της Συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και της AirLawyer.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (ως χρήστη της ιστοσελίδας ή ως πελάτη) και της AirLawyer ως διαχειριστή της ιστοσελίδας www.airlawyer.eu. Η συμφωνία ρυθμίζει τους όρους υπό τους οποίους η AirLawyer παρέχει νομικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες της AirLawyer προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης.

Ορισμοί

1.1 "Συμφωνία": η συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της AirLawyer, η οποία έχει συναφθεί αφού ο πελάτης έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης.

1.2. "AirLawyer": Πέτρος Μπλέσιος - Δικηγόρος, Ναυαρίνου 33, 15122, Μαρούσι, Ελλάδα.

1.3. "Εξουσιοδότηση": το έγγραφο, με το οποίο ο πελάτης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εξουσιοδοτεί δικηγόρο της AirLawyer να τον εκπροσωπήσει.

1.4. "Αξίωση": κάθε απαίτηση έναντι των αεροπορικών εταιρειών για χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με το δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004, τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και κάθε άλλη διεθνή ή εθνική νομοθεσία.

1.5. "Πελάτης": πρόσωπο που έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης.

1.6. "Αποζημίωση": το συνολικό ποσό των χρημάτων που καταβάλλεται από την αεροπορική εταιρεία με βάση οποιοδήποτε κανονισμό, σύμβαση ή νόμο, είτε εξωδικαστικά ή με δικαστική απόφαση ή με παρέμβαση άλλης αρμόδιας αρχής, και προκύπτει από τις ενέργειες που γίνονται από την AirLawyer σε σχέση με την αποζημίωση.

1.7. "Ελέγξτε την αποζημίωσή σας": σελίδα του διαδικτυακού τόπου www.airlawyer.eu όπου κάθε πελάτης ή χρήστης μπορεί αδέσμευτα να ενημερωθεί για το ποσό της πιθανής αποζημίωσής του. Το ποσό της πιθανής αποζημίωσης που φαίνεται στη σελίδα δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν αποτελεί προσφορά για σύναψη σύμβασης.

1.8. "Αμοιβή της AirLawyer": αμοιβή για νομικές υπηρεσίες, όπως ειδικότερα αναλύεται στην παράγραφο 5 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με τον τίτλο "Πληρωμή και αμοιβή υπηρεσίας".

Γενικοί όροι

​2.1. Οι όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί για όλους τους πελάτες. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις" ο πελάτης συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και υποχρεώνει τον εαυτό του να ενεργήσει σύμφωνα με τους όρους χρήσης

2.2. Τα στοιχεία αναγνώρισης του πελάτη με σκοπό την αναδημιουργία της δήλωσής του σχετικά με την αποδοχή των όρων χρήσης, καθώς και για την είσοδο στη συμφωνία, γίνεται ελέγχοντας τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή της airlawyer.eu, αποθηκεύοντας τη διεύθυνση IP του πελάτη, καθώς και άλλα συναφή δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Συμφωνία

3.1. Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων της "Ελέγξτε την αποζημίωσή σας", την ανάγνωση και συμφωνία με τους όρους χρήσης μας, και αποστέλλοντας τη φόρμα στο σύστημά μας, ο πελάτης κάνει μια νομικά δεσμευτική προσφορά για σύναψη σύμβασης με την AirLawyer. Η συμφωνία θα υπάρξει μόνο αν η AirLawyer αποδεχτεί να αναλάβει τη διεκδίκηση της αξίωσης του πελάτη.

3.2. Ο πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει αναθέσει σε τρίτα μέρη την ίδια αξίωση και ότι δεν εκκρεμεί ή δεν αναμένεται οποιαδήποτε νομική διαφορά μεταξύ του πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας για την ίδια υπόθεση. Μετά την υπογραφή της Εξουσιοδότησης, ο πελάτης συμφωνεί να μην προσλάβει άλλα μέρη για να διεκδικήσει την αξίωσή του, ούτε να την αναθέσει σε οποιονδήποτε άλλον εκτός της AirLawyer. Οποιεσδήποτε υπάρχουσες δεσμεύσεις ή αναθέσεις, αν υπάρχουν, πρέπει να ακυρωθούν προτού υπογραφεί η Εξουσιοδότηση.

3.3. Η συμφωνία τερματίζεται όταν:

3.3.1. Η αποζημίωση έχει καταβληθεί πλήρως στην AirLawyer από την αεροπορική εταιρεία και το συμφωνημένο μέρος της αποζημίωσης έχει μεταφερθεί στον πελάτη μετά την κράτηση της σχετικής αμοιβής,

3.3.2. Η αποζημίωση έχει καταβληθεί πλήρως στον πελάτη από την αεροπορική εταιρία και ο πελάτης έχει μεταφέρει στην AirLawyer το συμφωνηθέν ποσό της αμοιβής, ή

3.3.3. Η AirLawyer έχει διαπιστώσει ότι η απαίτηση δε θα πρέπει να επιδιωχθεί, μετά από διεξοδική μελέτη των δεδομένων της υπόθεσης, και έχει συμβουλέψει και ενημερώσει τον πελάτη πως αυτή η αξίωση δε θα διεκδικηθεί.

Υπηρεσίες της AirLawyer

4.1. Η AirLawyer φροντίζει για την πλήρη καταβολή από τις αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσης στους επιβάτες λόγω διαταραχών πτήσεων, προβλημάτων αποσκευών, τραυματισμού ή κινδύνου για την υγεία, είτε υποβάλλοντας εξώδικη διαμαρτυρία και αξίωση αποζημίωσης προς την αεροπορική εταιρεία ή, αν η αεροπορική εταιρεία απορρίπτει την αξίωση αποζημίωσης, υποβάλοντας καταγγελία παραβίασης του Κανονισμού 261/2004 στην αρμόδια Αρχή για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού, ή, τέλος, καταθέτοντας αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρίας, πάντα κατόπιν συγκατάθεσης του πελάτη. 

4.2. Το ποσό της αποζημίωσης που υπολογίζεται στη σελίδα "Ελέγξτε την Αποζημίωσή σας" της AirLawyer.eu δεν είναι νομικώς δεσμευτικό για τη σύμβαση του επιβάτη με την AirLawyer. Η AirLawyer θα εξετάσει την υπόθεση του επιβάτη αναλυτικά και θα ενημερώσει τον επιβάτη αν εκτιμά ότι το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται διαφέρει από το ποσό που υπολογίστηκε αυτόματα από το λογισμικό της AirLawyer.

4.3. Προκειμένου να επιδιώξει την αποζημίωση, η AirLawyer χρειάζεται την ενυπόγραφη άδεια του πελάτη (Εξουσιοδότηση), την οποία ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει online στην ιστοσελίδα www.airlawyer.eu, ή να τη στείλει μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου.

Πληρωμή και αμοιβή υπηρεσίας

5.1. Η AirLawyer λαμβάνει αμοιβή μόνο αν ο πελάτης λάβει αποζημίωση. Στην περίπτωση μη αποζημίωσης του πελάτη, τότε ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για τις υπηρεσίες της AirLawyer.

5.2. Η αμοιβή της AirLawyer διαμορφώνεται ως εξής: Α. Σε εξωδικαστικές υποθέσεις: 1. Ευρώ 80, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 250, 2. Ευρώ 130, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 400, και 3. Ευρώ 190, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 600. Β. Σε υποθέσεις με άσκηση αγωγής: 1. Ευρώ 110, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 250, 2. Ευρώ 180, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 400, και 3. Ευρώ 270, όταν ο πελάτης λάβει αποζημίωση Ευρώ 600. Στις πιο πάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνεται τυχόν Φ.Π.Α., δηλαδή οι αμοιβές αυτές είναι τελικές. Για οποιαδήποτε άλλα ποσά αποζημίωσης ή επιστροφής αντιτίμου εισιτηρίων, η αμοιβή ανέρχεται στο 24,80% (συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α.) του ποσού που καταβλήθηκε στον πελάτη από την αεροπορική εταιρεία είτε εξωδικαστικά είτε μετά την άσκηση αγωγής. Στις περιπτώσεις ειδικής συμφωνίας μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές χρεώσεις σύμφωνα με τους ιδιαίτερους όρους της συμφωνίας. 

5.3. Με βάση την Εξουσιοδότηση, την οποία παρέχει ο πελάτης στην AirLawyer, η AirLawyer έχει το δικαίωμα να κρατήσει τη συμφωνηθείσα αμοιβή, όπως ορίζεται πιο πάνω, πριν τη μεταφορά της στον πελάτη.

5.4. Αμέσως μετά την είσπραξη της αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία, η AirLawyer είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον πελάτη το συμφωνηθέν ποσό το συντομότερο δυνατόν και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

5.5. Η AirLawyer προβαίνει σε τραπεζικό έμβασμα ή μεταφορά με τον πιο φθηνό τρόπο για τον πελάτη. Αν ο πελάτης έχει ένα λογαριασμό στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), όλες οι πληρωμές θα σταλούν σε αυτό το λογαριασμό.

5.6. Αν η αποζημίωση καταβληθεί απευθείας στον πελάτη, ο πελάτης υποχρεούται να μεταφέρει την αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών στην AirLawyer χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Εάν ο πελάτης λάβει απευθείας πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την εταιρεία μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την AirLawyer χωρίς καθυστέρηση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

6.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατάσταση της αξίωσής του στην ιστοσελίδα της AirLawyer ή υποβάλοντας σχετικό ερώτημα μέσω email.

6.2. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην AirLawyer με σκοπό την επιτυχή διεκδίκηση της αποζημίωσης. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει την AirLawyer αμέσως σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί του ή του στείλει ένα κουπόνι αντί της αποζημίωσης.

6.3. Ο πελάτης θα συμβουλεύεται την Airlawyer για οποιαδήποτε προσωπική του προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία με την εταιρεία ή για οποιαδήποτε εκχώρηση της υπόθεσής του σε άλλο τρίτο μέρος. Παράλειψη του πελάτη να ενημερώσει θα έχει ως αποτέλεσμα το δικαίωμα της Airlawyer να λάβει την αμοιβή που της αναλογεί, εφόσον η αποζημίωση καταβληθεί στον πελάτη. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις της AirLawyer

7.1. Η AirLawyer έχει το δικαίωμα να μην αναλαμβάνει ή να αποσύρεται από τη διεκδίκηση της αξίωσης του πελάτη για αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση προς τον πελάτη. 

7.2. Η AirLawyer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατόπιν κατάλληλης κοινοποίησης προς τον πελάτη. 

Δικαίωμα πελάτη για ανάκληση και πολιτική ακύρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πληρεξουσιότητα και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μόνο εάν η AirLawyer δεν έχει ακόμη υποβάλει το αίτημα αποζημίωσης στην αεροπορική εταιρεία.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα ελληνικά Δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάζουν τις διαφορές που προκύπτουν από τη συμφωνία και οι ελληνικοί νόμοι εφαρμόζονται επί αυτής.

Έτοιμοι για την αποζημίωσή σας;

Θα σας πάρει λιγότερο από 3 λεπτά και θα μπορούσατε να λάβετε ό,τι δικαιούστε σε λίγα μόνο βήματα.
Έλεγχος Αποζημίωσης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ