Αποζημίωση
EL EN
[email protected] +302109818688

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Η AirLawyer αναλαμβάνει να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το γενικό κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των σχετικών κανονιστικών και εποπτικών αρχών.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Η AirLawyer διατηρεί σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπως:

   -   Στοιχεία απαραίτητα για τη σύναψη σχέσης πελάτη-δικηγόρου (όνομα, επώνυμο, κράτηση, ο αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, κ.λπ.)
   -   Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, φαξ)
   -   Δεδομένα πληρωμών αποζημιώσεων (π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ.)

Ποιοι είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την AirLawyer;

Η AirLawyer εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

(Α) Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της πιθανότητας αποζημίωσης στο πλαίσιο της σύναψης μιας απαίτησης για αποζημίωση.
(Β) Για τη διαχείριση της απαίτησης σε όλη την περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της υποβολής και ακρόασης των νομικών διαδικασιών.
(Γ) Για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται και εκτελούνται από το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και για την πρόληψη απάτης.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία;

Η πηγή από την οποία συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία είναι ο πελάτης κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Σε ποιον διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς, χρησιμοποιούνται μόνο για την επιδίωξη της αξίωσης αποζημίωσης. Περαιτέρω και πάντα απολύτως νόμιμα, με διαφάνεια και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια της διαδικασίας, και μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για την νομική επιδίωξη αποζημίωσής σας, τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν στις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, η AirLawyer στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές και υπηρεσίες συνηγόρου του καταναλωτή.

Για πόσο καιρό διατηρεί τα δεδομένα σας η AirLawyer;

Η AirLawyer θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διαρκεί η σύμβαση. Εάν η σύμβαση διακοπεί ή τερματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο, θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής της απαίτησης και, εν πάση περιπτώσει, για όσο διάστημα απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σημειώνουμε ότι εάν εκκρεμεί μια δικαστική διαμάχη, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρι το κλείσιμο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AirLawyer;

Τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

  -  Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή η ενημέρωση, κατόπιν αιτήσεως, προκειμένου να μπορείτε να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες.
  -  Το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  -  Το δικαίωμα να διαγράψετε ("δικαίωμα στη λήθη") προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  -  Το δικαίωμα να περιορίσετε τη μεταποίηση σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας των δεδομένων.​

Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς

Η επιχείρηση μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τους σκοπούς της έρευνας για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή του ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει το δικαίωμα πελάτη να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία στέλνοντας ένα αίτημα προς την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πώς η AirLawyer διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η AirLawyer δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε ένα απόλυτα νόμιμο και διαφανή τρόπο, να τα διαβιβάζει μόνο όταν και όπου είναι αναγκαίο και όχι για λόγους που δε συνάδουν με τη φύση και τη διαδικασία της αξίωσης αποζημίωσης, και να εξασφαλίσει την ύπαρξη και την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των οποίων θα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία/διαμαρτυρία ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε  με το αρμόδιο τμήμα για την προστασία δεδομένων της επιχείρησης: Tηλ. 210 9818688 email: [email protected], ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της επιχείρησης (Ναυαρίνου 33, Ταχυδρομικός κώδικας 15122, Μαρούσι, Ελλάδα), υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία δέχεται καταγγελίες σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 85100 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικώς (www.dpa.gr).

Έτοιμοι για την αποζημίωσή σας;

Θα σας πάρει λιγότερο από 3 λεπτά και θα μπορούσατε να λάβετε ό,τι δικαιούστε σε λίγα μόνο βήματα.
Έλεγχος Αποζημίωσης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ