Αποζημίωση
EL EN
[email protected] +302109818688

Καθυστέρηση πτήσης

Παρότι καθυστερήσεις πτήσεων συμβαίνουν συχνά, λίγοι επιβάτες έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και κυρίως του δικαιώματός τους για αποζημίωση. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 οι επιβάτες δικαιούνται να αποζημιωθούν από 250 έως 600 Ευρώ, ανάλογα με το αεροδρόμιο της προέλευσης και του προορισμού, την απόσταση του ταξιδιού τους και τον αερομεταφορέα.

Ποιες πτήσεις καλύπτονται από τον ΕΚ 261/2004;

Ο ΕΚ 261/2004 καλύπτει όλες τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της ΕΕ. Ισχύει επίσης και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και τα απομακρυσμένα εδάφη - δηλαδή τη γαλλική Γουιάνα και τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Γουαδελούπη και τη La Réunion, το Σαιντ-Μάρτιν, τη Μαδέιρα και τις Αζόρες, καθώς και τα Κανάρια Νησιά.

 

Ο Κανονισμός καλύπτει επίσης όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα της ΕΕ, καθώς και όλες τις πτήσεις που αναχωρούν εκτός ΕΕ, αλλά έχουν προορισμό εντός ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούνται από έναν ευρωπαϊκό αερομεταφορέα.

 

Εδώ είναι ένας απλός πίνακας για να συνοψίσουμε ποια ταξίδια καλύπτει και ποια όχι ο ΕΚ 261/2004:

 

 Διαδρομή  Ευρωπαϊκός αερομεταφορέας  Αερομεταφορέας τρίτης χώρας
 Από την ΕΕ προς την ΕΕ  Καλύπτει  Καλύπτει
 Από την ΕΕ προς τρίτη χώρα  Καλύπτει  Καλύπτει
 Από τρίτη χώρα προ την ΕΕ  Καλύπτει  Δεν καλύπτει
 Από τρίτη χώρα προς τρίτη χώρα  Δεν καλύπτει  Δεν καλύπτει

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αν η πτήση σας πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της AirLawyer «Έλεγχος Αποζημίωσης».

Καλύπτονται όλες οι καθυστερήσεις;

Οι καθυστερήσεις πτήσεων που προκλήθηκαν από έκτακτες περιστάσεις, δεν καλύπτονται.

Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται της ευθύνης να αποζημιώσουν τον επιβάτη σε περίπτωση "εκτάκτων περιστάσεων", όπως απεργιών, μετεωρολογικών συνθηκών ασύμβατων με την εκτέλεση της πτήσης που αφορά η καθυστέρηση ή ματαίωση, τεχνικών προβλημάτων στο αεροδρόμιο, περιορισμών από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, πολιτικής αναταραχής.

Εσωτερικές απεργίες από το προσωπικό του αερομεταφορέα, δεν θεωρούνται «έκτακτη περίσταση». Στις περιπτώσεις αυτές, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποζημιώσουν τους επιβάτες σύμφωνα με τον ΕΚ 261/2004.

 

Μόνο καθυστερήσεις άφιξης στον τελικό προορισμό 3 και πλέον ωρών καλύπτονται από τον ΕΚ 261/2004.

Ώρα άφιξης θεωρείται η στιγμή κατά την οποία ανοίγει η πρώτη πόρτα του αεροσκάφους για την αποβίβαση, και όχι ο χρόνος προσγείωσης ή ο χρόνος στάθμευσης του αεροσκάφους στην πύλη. Σημειώστε επίσης ότι ο χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται στον τελικό προορισμό. Για παράδειγμα, εάν η πτήση σας καθυστέρησε στο σημείο αναχώρησης 3 ώρες ή περισσότερο αλλά κατάφερε να φτάσει στον τελικό σας προορισμό σε λιγότερο από 3 ώρες, τότε δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης.

Ποιο ποσό αποζημίωσης δικαιούμαι για την καθυστέρηση πτήσης;

Τα ποσά της αποζημίωσης που προβλέπονται στον ΕΚ 261/2004 κυμαίνονται μεταξύ 250 και 600 Ευρώ, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης, καθώς και με το εύρος της καθυστέρησης.

 

Μπορείτε να βρείτε τα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε στον κάτωθι πίνακα:

 

 Καθυστέρηση   λιγότερο από   3Ω  Καθυστέρηση   3 έως 4Ω  Καθυστερήση   περισσότερο   από 4Ω  Δεν έφτασα   ποτέ  Απόσταση
 0  € 250  € 250  € 250  Όλες οι πτήσεις έως και 1.500χλμ
 0  € 400  € 400  € 400  Ενδοκοινοτικές  πτήσεις άνω των 1.500χλμ.
 0  € 400  € 400  € 400  Μη ενδοκοινοτικές πτήσεις μεταξύ 1.500χλμ.   και 3.500χλμ.
 0  € 300  € 600  € 600  Μη ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 3.500χλμ

Τι ισχύει αν είχα μια συνδεδεμένη πτήση;

Αν είχατε μία κράτηση για όλες σας τις πτήσεις (ίδιος κωδικός κράτησης) και η καθυστέρηση στο τελικό σας προορισμό ήταν 3 ώρες ή περισσότερο, η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της συνολικής απόστασης ανάμεσα στους τόπους της αρχικής αναχώρησης και του τελικού προορισμού, ανεξάρτητα από τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η πτήση μου έχει καθυστερήσει. Τι πρέπει να κάνω;

  • Κρατήστε τα εισιτήρια και τις κάρτες επιβίβασης που σχετίζονται με την καθυστερημένη πτήση και με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πτήση που σας προσφέρεται.
  • Ρωτήστε το προσωπικό εδάφους γιατί καθυστερεί η πτήση.
  • Σημειώστε την πραγματική ώρα άφιξης στον προορισμό σας. Να θυμάστε ότι η ώρα άφιξης είναι όταν ανοίγει η πρώτη πόρτα του αεροσκάφους για την αποβίβαση, και όχι όταν το αεροσκάφος προσγειωθεί ή σταθμεύσει στην πύλη. Αν μπορείτε, συλλέξτε ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες του πίνακα αναχωρήσεων ή οποιαδήποτε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία, η οποία επιβεβαιώνει την καθυστέρηση. 
  • Ζητήστε από την αεροπορική εταιρεία να καλύψει γεύματα και αναψυκτικά. 
  • Διατηρείτε όλες τις αποδείξεις από τις δαπάνες που προέκυψαν λόγω της καθυστέρησης (συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχειακών κρατήσεων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, δρομολογίων ταξί, γευμάτων κ.λπ.)
  • Να είστε προσεκτικοί με αυτά που υπογράφετε - μην υπογράψετε τίποτα ή δεχθείτε προσφορές που μπορεί να σας ζητούν να παραιτηθείτε από τα δικαιώματα που σας (για παράδειγμα, κουπόνια για μελλοντικές πτήσεις).

Πόσο καιρό μετά την καθυστέρηση πτήσης μπορώ να αξιώσω την αποζημίωσή μου;

Η αξίωσή σας παραγράφεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, με την προϋπόθεση ότι είτε ο τόπος αναχώρησης ή ο τόπος προορισμού βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Διαφορετικά, η αξίωσή σας θα παραγράφεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου ο μεταφορέας έχει την έδρα του.

 

Χώρα Παραγραφή
 Αυστρία  3 έτη
 Βέλγιο  1 έτος
 Βουλγαρία  3 έτη
 Κροατία  3 έτη
 Κύπρος  6 έτη
 Τσεχική Δημοκρατία  3 έτη
 Δανία  3 έτη
 Εσθονία  3 έτη
 Φινλανδία  3 έτη
 Γαλλία  5 έτη
 Γερμανία  3 έτη
 Ελλάδα  20 έτη
 Ουγγαρία  5 έτη
 Ισλανδία  2 έτη
 Ιρλανδία  6 έτη
 Ιταλία  26 μήνες
 Λετονία  2 έτη
 Λιθουανία  3 έτη
 Λουξεμβούργο  10 έτη
 Μάλτα  Κανένα όριο
 Ολλανδία  2 έτη
 Νορβηγία  3 έτη
 Πολωνία  1 έτος
 Πορτογαλία  3 έτη
 Ρουμανία  3 έτη
 Σλοβακία  2 έτη
 Σλοβενία  2 έτη
 Ισπανία  5 έτη
 Σουηδία  3 έτη
 Ελβετία  2 έτη
 Ηνωμένο Βασίλειο  6 έτη

Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΕΚ 261/2004;

Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή αναδρομολόγηση

 

Εάν η καθυστέρησή σας υπερβαίνει τις 5 ώρες, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σας επιστρέψει το συνολικό αντίτιμο του τμήματος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και να σας παρέχει την επιστροφή σας στον τόπο αρχικής αναχώρησής σας με την πρώτη διαθέσιμη πτήση.

 

Δικαίωμα φροντίδας

 

Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας παρέχει γεύματα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, καθώς και την πρόσβαση σε επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δύο τηλεφωνημάτων, τέλεξ ή φαξ, μηνυμάτων ή emails. Σε περίπτωση αναγκαίας διανυκτέρευσης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει κατάλυμα σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

 

Αναβάθμιση και υποβάθμιση

 

Εάν ο μεταφορέας σας τοποθετεί σε μια θέση ανώτερη κατηγορίας από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, δε θα πρέπει να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληρωμή. 

Εάν τοποθετηθείτε σε θέση κατώτερης κατηγορίας από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, ο μεταφορέας, εντός 7 ημερών, πρέπει να σας αποδώσει:

 

(α) το 30% της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις έως και1.500 χλμ, ή

(β) το 50 % της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χλμ και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 χλμ. και 3500 χλμ., ή

(γ) το 75% της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα εδάφια (α) ή (β).

 

Δικαίωμα σε περαιτέρω αποζημίωση

 

Επιπρόσθετα της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον ΕΚ 261/2004, μπορείτε επίσης να αξιώσετε αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν εξαιτίας της καθυστέρησης της πτήσης, όπως το κόστος της εναλλακτικού ταξιδιού με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού, ακτοπλοϊκού, ταξιδιού με τρένο, λεωφορείο, ενοικίασης αυτοκινήτου, κ.λ.π.), το κόστος της διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο ή το κόστος πληρωμένων εκδηλώσεων ή υπηρεσιών που χάσατε (όπως συνέδρια, κράτηση σε ξενοδοχείο ή ενοικίαση αυτοκινήτου, κ.λ.π.). Προκειμένου να διεκδικήσετε αποζημίωση για τις πιο πάνω ζημίες θα πρέπει να είστε σε θέση να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών, όπως τιμολόγια, αποδείξεις, τραπεζικά παραστατικά ηλεκτρονικών πληρωμών κ.λ.π.

 

Σε περίπτωση παράνομης πράξης ή παράλειψης του αερομεταφορέα, μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που τυχόν υποστήκατε από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

 

Το δικαίωμά σας σε ενημέρωση

 

Κάθε αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΕΚ 261/2004. Ειδικότερα:

 

  • Σε περίπτωση καθυστέρησης τουλάχιστον 2 ωρών, ο μεταφορέας πρέπει να σας παρέχει έγγραφη γνωστοποίηση των κανόνων αποζημίωσης και βοήθεια σύμφωνα με τον ΕΚ 261/2004. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Αρχής θα πρέπει επίσης να σας δοθούν σε έγγραφη μορφή.
  • Εάν είστε άτομο τυφλό ή με περιορισμένη όραση, ο αερομεταφορέας πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα εναλλακτικά μέσα για να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας.

Πού μπορώ να διαβάσω τον ΕΚ 261/2004, όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων;

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 εδώ.

Διεκδικήστε την Αποζημίωσή σας

Θα σας πάρει λιγότερο από 3 λεπτά και θα μπορούσατε να λάβετε ό,τι δικαιούστε σε λίγα μόνο βήματα.

Διατάραξη Πτήσης

Καθυστέρηση, Ακύρωση,
Άρνηση Eπιβίβασης

Έλεγχος Αποζημίωσης

Πρόβλημα με Aποσκευή

Απώλεια, Ζημιά

Υποβολή Αιτήματος

Κίνδυνος Yγείας

Τραυματισμός, Ασθένεια

Υποβολή Αιτήματος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ