Αποζημίωση
EL EN
[email protected] +302109818688

Άρνηση επιβίβασης

Οι περισσότερες αρνήσεις επιβίβασης συμβαίνουν εξαιτίας υπεράριθμων κρατήσεων, όταν η αεροπορική εταιρεία πουλάει περισσότερα εισιτήρια από τις διαθέσιμες θέσεις στο αεροσκάφος. Σε αυτή την περίπτωση οι επιβάτες προστατεύονται από τον Κανονισμό 261/2004 και έχουν το δικαίωμα να αποζημιωθούν με το ποσό μεταξύ 125 και 600 Ευρώ, ανάλογα με το αεροδρόμιο της προέλευσης και του προορισμού, την απόσταση του ταξιδιού τους και τον αερομεταφορέα.

 

Ποιες πτήσεις καλύπτονται από τον ΕΚ 261/2004;

Ο ΕΚ 261/2004 καλύπτει όλες τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της ΕΕ. Ισχύει επίσης και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και τα απομακρυσμένα εδάφη - δηλαδή τη γαλλική Γουιάνα και τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Γουαδελούπη και τη La Réunion, το Σαιντ-Μάρτιν, τη Μαδέιρα και τις Αζόρες, καθώς και τα Κανάρια Νησιά.

 

Ο Κανονισμός καλύπτει επίσης όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα της ΕΕ, καθώς και όλες τις πτήσεις που αναχωρούν εκτός ΕΕ, αλλά έχουν προορισμό εντός ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούνται από έναν ευρωπαϊκό αερομεταφορέα.

 

Εδώ είναι ένας απλός πίνακας για να συνοψίσουμε ποια ταξίδια καλύπτει και ποια όχι ο ΕΚ 261/2004:

 

 Διαδρομή  Ευρωπαϊκός   αερομεταφορέας  Αερομεταφορέας τρίτης   χώρας
 Από την ΕΕ προς την ΕΕ  Καλύπτει  Καλύπτει
 Από την ΕΕ προς τρίτη   χώρα  Καλύπτει  Καλύπτει
 Από τρίτη χώρα προ την   ΕΕ  Καλύπτει  Δεν καλύπτει
 Από τρίτη χώρα προς   τρίτη   χώρα  Δεν καλύπτει  Δεν καλύπτει

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε αν η πτήση σας πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της AirLawyer «Έλεγχος Αποζημίωσης».

Όλες οι αρνήσεις επιβίβασης δημιουργούν δικαίωμα για αποζημίωση;

Εάν η επιβίβασή σας δεν έγινε δεκτή παρά τη θέλησή σας, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, όπως αν η πτήση σας ακυρώθηκε και, επίσης, δικαιούστε να σας επιστραφεί το συνολικό κόστος του εισιτηρίου ή να ταξιδέψετε με εναλλακτικό δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό σας, αν αυτό σας εξυπηρετεί.

 

Αν η πτήση σας υπερ-κρατήθηκε και παραδώσατε εθελοντικά την κράτησή σας με αντάλλαγμα ένα ταξιδιωτικό κουπόνι, αεροπορικά μίλια ή άλλο είδος αποζημίωσης, δεν έχετε πλέον δικαίωμα αποζημίωσης δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.

 

Δε δικαιούστε επίσης αποζημίωση, εάν:

  • Δεν ολοκληρώσατε το check-in ή δεν παρουσιαστήκατε στην πύλη εγκαίρως
  • Δεν είχατε τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα
  • Προκαλέσατε ανησυχίες για την υγεία ή την ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών

Ποιο ποσό αποζημίωσης δικαιούμαι για άρνηση επιβίβασης;

Τα προκαθορισμένα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται στον ΕΚ 261/2004 κυμαίνονται μεταξύ 125 και 600 Ευρώ, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ του σημείου αναχώρησης και άφιξής σας, καθώς και το εύρος της καθυστέρησης άφιξης στον τελικό σας προορισμό.

Μπορείτε να βρείτε τα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε στον κάτωθι πίνακα:

 

 Καθυστέρηση στον   τελικό προορισμό   -2Ω  2-3Ω   3-4Ω   +4Ω  Δεν   έφτασα   ποτέ  Απόσταση 
   €125   €250   €250   €250   €250  Όλες οι πτήσεις έως   και 1.500χλμ
   €200  €200  €400  €400  €400  Ενδοκοινοτικές   πτήσεις άνω των   1.500χλμ
   €200  €200  €400  €400  €400  Μη ενδοκοινοτικές   πτήσεις μεταξύ 1.500   χλμ και 3.500 χλμ
   €300  €300  €300  €600  €600  Μη ενδοκοινοτικές   πτήσεις άνω των   3.500 χλμ

Τι ισχύει αν είχα μια συνδεδεμένη πτήση;

Αν είχατε μία κράτηση για όλες σας τις πτήσεις (ίδιος κωδικός κράτησης), η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της συνολικής απόστασης ανάμεσα στους τόπους της αρχικής αναχώρησης και του τελικού προορισμού, ανεξάρτητα από τις ενδιάμεσες στάσεις.

Ποια έγγραφα πρέπει να συγκεντρώσω προς υποστήριξη της αξίωσής μου;

  • Ζητήστε την έγγραφη βεβαίωση του αερομεταφορέα ότι σας αρνήθηκαν την επιβίβαση, συμπεριλαμβανομένου του λόγου της άρνησης επιβίβασης.
  • Κρατήστε τα εισιτήρια και τις κάρτες επιβίβασης που σχετίζονται με οποιαδήποτε συνδεδεμένη πτήση τυχόν χάσατε και με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πτήση.
  • Αν σας προσφέρθηκε εναλλακτική πτήση σημειώστε την πραγματική ώρα άφιξης στον προορισμό σας. Να θυμάστε ότι η ώρα άφιξης είναι όταν ανοίγει η πρώτη πόρτα του αεροσκάφους για την αποβίβαση, και όχι όταν το αεροσκάφος προσγειωθεί ή σταθμεύσει στην πύλη. Αν μπορείτε, συλλέξτε ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες του πίνακα αναχωρήσεων ή οποιαδήποτε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία, η οποία επιβεβαιώνει τη διατάραξη του ταξιδιού σας.

Πόσο καιρό μετά την άρνηση επιβίβασης μπορώ να αξιώσω την αποζημίωσή μου;

Η αξίωσή σας παραγράφεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, με την προϋπόθεση ότι είτε ο τόπος αναχώρησης ή ο τόπος προορισμού βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Διαφορετικά, η αξίωσή σας θα παραγράφεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου ο μεταφορέας έχει την έδρα του.

 

Χώρα Παραγραφή
 Αυστρία  3 έτη
 Βέλγιο  1 έτος
 Βουλγαρία  3 έτη
 Κροατία  3 έτη
 Κύπρος  6 έτη
 Τσεχική Δημοκρατία  3 έτη
 Δανία  3 έτη
 Εσθονία  3 έτη
 Φινλανδία  3 έτη
 Γαλλία  5 έτη
 Γερμανία  3 έτη
 Ελλάδα  20 έτη
 Ουγγαρία  5 έτη
 Ισλανδία  2 έτη
 Ιρλανδία  6 έτη
 Ιταλία  26 μήνες
 Λετονία  2 έτη
 Λιθουανία  3 έτη
 Λουξεμβούργο  10 έτη
 Μάλτα  Κανένα όριο
 Ολλανδία  2 έτη
 Νορβηγία  3 έτη
 Πολωνία  1 έτος
 Πορτογαλία  3 έτη
 Ρουμανία  3 έτη
 Σλοβακία  2 έτη
 Σλοβενία  2 έτη
 Ισπανία  5 έτη
 Σουηδία  3 έτη
 Ελβετία  2 έτη
 Ηνωμένο Βασίλειο  6 έτη

Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΕΚ 261/2004;

Δικαίωμα επιστροφής ή αναδρομολόγηση

 

Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας προσφέρει είτε:

  1. Επιστροφή του συνολικού αντιτίμου του τμήματος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και την επιστροφή σας στον τόπο αρχικής αναχώρησής σας με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, ή.
  2. Επαναδρομολόγηση προς τον τελικό προορισμό σας, αν σας εξυπηρετεί αυτό.

 

Δικαίωμα φροντίδας

 

Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας παρέχει γεύματα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, καθώς και την πρόσβαση σε επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δύο τηλεφωνημάτων, τέλεξ ή φαξ, μηνυμάτων ή emails. Σε περίπτωση αναγκαίας διανυκτέρευσης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει κατάλυμα σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

 

Αναβάθμιση και υποβάθμιση

 

Εάν ο μεταφορέας σας τοποθετεί σε μια θέση ανώτερη κατηγορίας από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, δε θα πρέπει να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληρωμή. 

Εάν τοποθετηθείτε σε θέση κατώτερης κατηγορίας από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, ο μεταφορέας, εντός 7 ημερών, πρέπει να σας αποδώσει:

 

(α) το 30% της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις έως και1.500 χλμ, ή

(β) το 50 % της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χλμ και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 χλμ. και 3500 χλμ., ή

(γ) το 75% της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα εδάφια (α) ή (β).

 

Δικαίωμα σε περαιτέρω αποζημίωση

 

Επιπρόσθετα της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον ΕΚ 261/2004, μπορείτε επίσης να αξιώσετε αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την άρνηση επιβίβασης, όπως το κόστος της εναλλακτικού ταξιδιού με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού, ακτοπλοϊκού, ταξιδιού με τρένο, λεωφορείο, ενοικίασης αυτοκινήτου, κ.λ.π.), το κόστος της διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο ή το κόστος πληρωμένων εκδηλώσεων ή υπηρεσιών που χάσατε (όπως συνέδρια, κράτηση σε ξενοδοχείο ή ενοικίαση αυτοκινήτου, κ.λ.π.). Προκειμένου να διεκδικήσετε αποζημίωση για τις πιο πάνω ζημίες θα πρέπει να είστε σε θέση να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών, όπως τιμολόγια, αποδείξεις, τραπεζικά παραστατικά ηλεκτρονικών πληρωμών κ.λ.π.

 

Σε περίπτωση παράνομης πράξης ή παράλειψης του αερομεταφορέα, μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που τυχόν υποστήκατε από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

 

Το δικαίωμά σας σε ενημέρωση

 

Κάθε αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΕΚ 261/2004. Ειδικότερα:

 

  • Σε περίπτωση καθυστέρησης τουλάχιστον 2 ωρών, ο μεταφορέας πρέπει να σας παρέχει έγγραφη γνωστοποίηση των κανόνων αποζημίωσης και βοήθεια σύμφωνα με τον ΕΚ 261/2004. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Αρχής θα πρέπει επίσης να σας δοθούν σε έγγραφη μορφή.
  • Εάν είστε άτομο τυφλό ή με περιορισμένη όραση, ο αερομεταφορέας πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα εναλλακτικά μέσα για να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας.

Πού μπορώ να διαβάσω τον ΕΚ 261/2004, όσον αφορά την άρνηση επιβίβασης;

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 εδώ.

Διεκδικήστε την Αποζημίωσή σας

Θα σας πάρει λιγότερο από 3 λεπτά και θα μπορούσατε να λάβετε ό,τι δικαιούστε σε λίγα μόνο βήματα.

Διατάραξη Πτήσης

Καθυστέρηση, Ακύρωση,
Άρνηση Eπιβίβασης

Έλεγχος Αποζημίωσης

Πρόβλημα με Aποσκευή

Απώλεια, Ζημιά

Υποβολή Αιτήματος

Κίνδυνος Yγείας

Τραυματισμός, Ασθένεια

Υποβολή Αιτήματος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ